ammiak

ammiak
<yun.> kim. Azot ilə hidrogen birləşməsindən əmələ gələn kəskin qoxulu rəngsiz qaz. – Mədən gübrələri ammiak şorasından ibarətdir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • FC Amkar Perm — Saltar a navegación, búsqueda Amkar Perm Nombre completo FC Amkar Perm Apodo(s) Rojinegros Fundación 1994 …   Wikipedia Español

  • Трансаммиак — ОАО «Трансаммиак» Тип Открытое акционерное общество Год основания 1975 Расположение …   Википедия

  • витамин — Новообразование польского ученого К. Функа путем сложения лат. vita «жизнь» и хим. amin (суф. производного от сокращенной основы слова ammiak), ср. аммиак, аминокислоты …   Этимологический словарь русского языка

  • витамин — Новообразование путем сложения латинского vita – жизнь и химического термина amin (сокращения от слова ammiak) …   Этимологический словарь русского языка Крылова

  • витамин — Французское – vitamine. Английское – vitamin. Латинское – vita (жизнь); amin (научное название химических соединений). Слово «витамин» пришло в русский язык из западноевропейских языков в начале XX в. Этот термин был искусственно создан ученым из …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • ВИТАМИН. — Новообразование польск. ученого К. Функа путем сложения лат. vita «жизнь» и хим. amin (суффиксального производного от сокращенной основы слова ammiak) …   Этимологический словарь Ситникова

  • naşatır — is. <ər.> Ağ kristallik maddə, ammonium xlorid (texnikada və təbabətdə işlədilir). Naşatır spirti – kəskin iyli, şəffaf, rəngsiz sulu ammiak məhlulu (təbabətdə işlədilir) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”